Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Godziny urzędowania

Ośrodek Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych
poniedziałek                   7.30 – 19.00


wtorek                             7.30 - 18.00


środa                              7.30 - 18.00


czwartek                          7.30 - 18.00


piątek                              7.30 - 18.00                           


Poradnia Rehabilitacyjna, Gabinety Rehabilitacji
poniedziałek                   7.00 – 18.00


wtorek                             7.00 – 17.00
środa                               7.00 – 17.00


czwartek                          7.00 – 18.00
piątek                              7.00 – 17.00
Godziny przyjęć lekarzy
poniedziałek                  13.00 – 18.00


czwartek                           8.30 – 13.30