Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kierownictwo Zakładu

Kierownik Zakładu - mgr Agnieszka Adamczyk-Motyka

ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz

tel. 32/415 05 59

fax. 32/415 03 88

e-mail: rcronraciborz@gmail.com